Het bestuur:

Voorz. Henny Weel, Kennedyboulevard 514 1931 XJ Tel . 5070900
Secretaris: Anneke de Both,
Boulevard 44, 1931 CX Tel: 5072441
Penningm. Frans Tiebout, De Logger 25 1931 DD Tel. 5062914
Agnes Freyée -Liefting,  De Logger 7 1931 dd Tel. 0623360644
GerJan Zwaan
Toegevoegd aan bestuur als als z.g. agenda-lid:
Leo Doppenberg, gemeentelijk wijkopzichter
Willem Taal, gemeentelijk projectleider
Ons dorp hebben wij verdeeld in 7 delen met per deel  een vertegenwoordiger als meldpunt voor signaleringen.
Kijk bij werkgroepen!
Voor aanlevering van kopij voor de web-site en/of nieuwsbrief kun terecht bij het secretariaat:
Boulevard 44, 1931CX

of e-mail parelegmondaanzee@gmail.com

Onze bestuursleden; wat hebben ze maatschappelijk gedaan en wat doen ze?

DERPERS:

Ger Jan Zwaan
Agnes Freyée, bestuurslid,  had 30 jaar lang een podologe/pedicure praktijk in het dorp (tot 2007), is initiatiefnemer van de oprichting van de ‘Parel’ (samen met Henny Weel) en sterk betrokken bij individuele projecten en diverse werkgroepen.
Dorpers:
Henny Weel, voorzitter, actrice, cabaretière en sinds 2000 wonend in Egmond aan Zee. Initiatiefnemer van de oprichting van de ‘Parel’ (samen met Agnes Freyée) die het voorzitter zijn ervaart als een leerproces, samen met een leuke groep mensen en het een goede manier vindt om je als importer thuis te voelen.
Frans Tiebout , penningmeester en ledenadministrateur
Anneke de Both, secretaris, woont hier sinds 2004. Door haar jarenlange ambtelijke en bestuurlijke ervaring versterkt zij het bestuur.