Meldpunt Horecaoverlast

 

Terrassen in de gemeente Bergen (behalve op het strand) mogen in juli en augustus tot 01.00 uur open blijven. Voor een proefperiode van twee jaar mogen deze terrassen ook in de maanden juni en september tot 01.00 uur geopend zijn. Binnen deze proef heeft de gemeente een meldpunt Horecaoverlast op www.bergen-nh.nl geopend. Wie last heeft van een horecaonderneming, bijvoorbeeld door harde muziek of omdat een terras de doorgang belemmert, kan dit eenvoudig melden via dit meldpunt.

 

Het werkt als volgt:

Vanaf de homepage van www.bergen-nh.nl kan worden doorgeklikt naar het Meldpunt Horecaoverlast. Via dit meldpunt kan in een formulier worden aangegeven om wat voor soort overlast het gaat. Wie wil, kan zijn DigiD gebruiken. Dan worden de persoonlijke gegevens automatisch ingevuld.  Na invulling en verzending van het formulier wordt de melding in behandeling genomen door de gemeente.

 

Telefonische melding
Een melding kan ook telefonisch worden doorgegeven aan het klantcontactcentrum via het algemene telefoonnummer (072)888 00 00, op maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 – 16.30 uur. De gemeentemedewerker vult het meldingsformulier dan in.

 

De nieuwsbrief van december 2014 kunt u hier vinden! click

Het bestuur van “De Parel” heeft te vroeg afscheid moeten nemen van onze Derper bestuurder Kees Zwart.
Zijn enorme inzet en betrokkenheid bij zijn Derp zullen wij in ons hart meedragen en bij ons bestuurswerk steeds in gedachten houden.
Het is niet te beschrijven wat Kees voor de wijkvereniging, die deze maand 10 jaar bestaat, allemaal heeft gedaan en betekend. Wij zijn hem enorm dankbaar!

Kees bedankt!

EGMOND AAN ZEE, 15-8-2014 – TOESPRAAK BIJ DE UITVAART VAN KEES ZWART DOOR de voorzitter van wijkvereniging “Parelegmondaanzee” HENNY WEEL

LIEVE KEES

WAT VIND IK HET EEN EER DAT IK JE VANDAAG, OP JOUW LAATSTE DAG OP DEZE AARDE, MAG TOESPREKEN.

NAMENS ‘DE PAREL’ OFTEWEL “DE VERENIGING  DORPSBELANGEN EGMOND ‘PAREL ‘ AAN ZEE”  ZOALS WE OFFICIEEL HETEN.

EEN NAAM DIE WE MET ELKAAR BEDACHT HEBBEN, NU PRECIES 10 JAAR GELEDEN. WAT ZOUDEN WIJ  GEMOETEN HEBBEN ZONDER JOU IN HET BESTUUR?

VANAF HET BEGIN, WAS JIJ DE NESTOR EN DEGENE DIE ALLES WIST OVER: HET DORP, DE BEWONERS,

DE BIJNAMEN, DE ZEE, HET DIALECT EN DE HISTORIE.  JE GENOOT VAN SAMENWERKEN MET DE NIEUWKOMERS

EN VANAF HET EERSTE BEGIN WAS HET EEN FEESTJE EN VOOR MIJ DE EERSTE KEER MET MANNEN IN EEN BESTUUR.

JE KUNT HET NIET BETER TREFFEN! MET TOMELOZE INZET EN VEEL LOL WERDEN ER ZAKEN AANGEPAKT, GROEIDEN

WE IN ONS LEDENTAL EN MELDEN ZICH KUNDIGE MENSEN AAN VOOR WERKGROEPEN EN BESTUUR.

MEDE DANKZIJ JOU – EN GELUKKIG OP TIJD – IS EEN SCHITTEREND BOEK VERSCHENEN OVER HET DERPER

DIALECT, WAAR JE VRESELIJK TROTS OP WAS. OOK BOEKEN OVER DE VUURTOREN JAN VAN SPEYK EN DE

PINCK EN DOOR JOUW INZET IS O.A. HET VISSERSMONUMENT OPGEKNAPT.

KORTOM JE WAS DE AANJAGER VAN HEEL WAT ZAKEN WAAR EGMOND AAN ZEE NU DE VRUCHTEN VAN PLUKT.

JE WAS EEN ‘RITSELAAR’ . NIET OM ER ZELF BETER VAN TE WORDEN, MAAR ALLES T.B.V. JOUW GELIEFDE DORP. JE

WAS EEN MAN VAN GEZEGDES EN GEBAREN ZOALS: “VROEGER HADDEN WE ZULKE KOPPIES VAN DE ARMOE

EN NU HEBBEN WE BOLLE KOPPEN DOOR HET TOERISME’.

JOUW LAATSTE LES, NA COMMOTIE IN HET DORP, WAS: “TSJA, ALS JE JE NEK BOVEN HET MAAIVELD UITSTEEKT EN

NIET ACHTER DE GERANIUMS BLIJFT ZITTEN, DAN MOT JE JE POTE TERE TOT AN JE LIESE, DAN KENNE ZE ER TEGE AN

SEIKE”! KIJK, DAAR HEB JE WAT AAN.

PERSOONLIJK WAS MIJN VRIENDSCHAP MET JOU EENVERRIJKING IN MIJN LEVEN.

IK WAS BIJNA 3 TOEN MIJN VADER OVERLEED EN IK DACHT ALTIJD: ZO EEN ALS KEES HAD IK OOK WEL WILLEN HEBBEN:

EEN MARKANTE, STOERE KEREL, RECHT DOOR ZEE,  HUMORISTISCH, ENTHOUSIAST, MET EEN GROOT HART

VOOR ZIJN GEZIN EN ZIJN DERP. JE WAS NATUURLIJK GEEN HEILIGE, ZOALS NIEMAND VAN  ONS HIER EN HAD SOMS GOED DE PEST IN. MAAR ALTIJD

KWAM NA EEN HALFUUR: “JA SORRY HOOR, HET KWAM MISSCHIEN WAT ROTTIG MIJN BEKKIE UIT”, GEVOLGD DOOR DIE GEWELDIGE GRIJNS.

EEN FAMILIELID ZEI TEGEN JE OP JE ZIEKBED: “KEES, IK DENK DAT JE AAN JE LAATSTE STUKKIE VAN JE

PADJE BEZIG BENT” EN JIJ ANTWOORDDE DAAROP:

“JA, EN HET WAS EEN MOOI PADJE”.

EN WIJ VINDEN KEES DAT JIJ ZO’N MOOI PADJE VERDIENT: “HET KEES ZWART PADJE”

EN ZULLEN ONS BEST DOEN DAT TE REALISEREN IN JOUW GELIEFDE “DERP”. IN JOUW GEEST GAAN WE VERDER.

DANK VOOR ALLES, RUST ZACHT EN VAAR – WEL.

Hieronder treft u de toespraak van Gerard Belleman, welke is uitgesproken tijdens de uitvaart van Kees.
kees_zwart_reddingsboot

Ter nagedachtenis aan Kees Zwart † (tijdens zijn uitvaart op 15 augustus 2014 in de o.k. kerk te Egmond a. Zee)

Het is enkele nachten terug, ik lag een uurtje wakker.

Ik had gedroomd maar de inhoud ervan was mij niet duidelijk. Ik zag een woelige zee en een boom met een omvangrijke bladerkruin. Verder zei het mij niets.

Mijn gedachten flitsten in dat uurtje alle kanten op. Ik zag Kees, in het ziekenhuis, herstellend van een grote operatie. Ik zag er wat tegenop om op bezoek te gaan, laat ik eerlijk zijn, ik had hem liever ontmoet langs de weg, bij hem thuis of op een terrasje.

Maar toen, in het ziekenhuis, werd het ook een plezierig gesprek. Vraag mij niet waar het allemaal over ging, maar ik ging opgelucht naar huis. Ik had een optimistische man ontmoet die ondanks zijn kwaal met een lach op zijn gezicht in staat was om mijn zorgen opzij te zetten.

We beseften dat we de jongste niet meer waren, dat er mensen komen die het roer overnemen, want alles wat was ondernomen kon toch niet zomaar voorbij zijn . . . in een verder leven? Toen was het even stil.

De laatste dagen dwaalden mijn gedachten meer dan eens af. Ik kon mij niet concentreren. Ik was, na een telefoontje van Els, weer bij hem langs gegaan, maar nu bij hem thuis. Ik zag toen een Kees met zorgen en verdriet. “Het zal niet lang meer duren Gerard’’ zei hij, “maar ik wil je nog bedanken.”

“Waarvoor dan jongen” vroeg ik.

Zijn antwoord laat ik tussen ons beiden. Wij zijn, met hem, hier in de kerk, laat dat genoeg zijn.

Die droom van die nacht kreeg betekenis. Ik zag een grote boom met een robuuste stam, onwrikbaar verankerd in Egmonds’ bodem. Een groen bladerdak, waarin talloze vogels hun hoogste lied zongen. Maar de miljoenen in een zachte bries ruisende bladeren moeten mét de jaargetijden loslaten in een aanwakkerende storm. Noeste natuurkrachten trillen langs de ruwe stam naar de duinbodem, waarin de wijd vertakte wortels woelend ruimte krijgen om nieuwe voedingssappen via de buigende stam naar boven te stuwen. De kruin krijgt weer knoppen, er is nieuw leven op komst. En de boom is daarna weer sterker en mooier én in staat om mensen, dieren en vogels bescherming en levensgeluk te geven.

Nu zie ik in die droom een symboliek. Waarom denk ik hieraan als het om Kees gaat? Welnu, ook hij maakte stormen mee, letterlijk en figuurlijk. Maar er stond hem altijd één doel voor ogen: ‘Als je iets onderneemt, dan wil ik dat in mijn onvolmaaktheid doen in het belang van allen die mij lief zijn, ook al loopt het wel eens tegen.

Welnu, als er iemand was die daar veel voor over had, die risico’s durfde te nemen, dan was dat Kees Zwart.

Moge hij nu het geluk ervaren waarvoor hij zich heeft ingezet.

Hij had jou lief Els, hij had zijn kinderen en kleinkinderen lief, hij had Egmond lief. DAG KEES, VAARWEL !

Gerard Belleman
page1

Nieuwsbrief december 2013 online!

Commissie zegt “JA” tegen reconstructie DE Werf. Gemeenteraad: hamerstuk op 26 september a.s. Hieronder het “inspreek” verhaal van onze voorzitter Henny Weel; met succes!

Egmond aan Zee, 5 september 2013

Ingesproken op de raadsvergadering van de gemeente Bergen door Henny Weel, voorzitter van de vereniging dorpsbelangen Egmond ‘Parel’ aan Zee

———————————————————————————-

REGEREN IS VOORUITZIEN is in de politiek een gevleugeld gezegde. En een kreet die wij als dorpsvereniging Egmond ‘Parel’aan Zee willen omarmen.

26 augustus j.l. was de informatieavond namens de gemeente over de herinrichting van de Werf. Na vier succesvolle sessies in een klankbordwerkgroep van minstens 20 belanghebbenden werd er een schitterend plan getoond voor de herinrichting van de Werf, dat aansluit op de ontwerpen van de reeds ontwikkelde Noord Boulevard. De Werf als wandelgebied met een maritiem centrum, een vernieuwde brede strandopgang en het nijntje pleintje. De zaal reageerde enthousiast en op kritische vragen werden over het algemeen bevredigende antwoorden gegeven. Kortom: een geweldig positief resultaat. Er waren eveneens diverse raadsleden aanwezig. Alleen de VVD en Gemeentebelangen waren niet van de partij op deze zo belangrijke avond voor Egmond aan Zee, hetgeen wij betreuren.

En vanavond moet dus de kogel door de kerk.

De financiën zijn het laatste struikelblok.

Egmond aan Zee Zee is de laatste drie jaren verfraaid door de herinrichting van de Voorstraat en het oplossen van de wateroverlast. Dat waren noodzakelijke operaties. En dan nu de herinrichting van de Werf. Ook dat is noodzakelijk. Egmond aan Zee heeft inmiddels ruimschoots bewezen een florerende badplaats te zijn. in de zomer maar ook ’s winters komen er meer dan 30.000 Nederlanders naar Egmond aan Zee voor de grote hardloop-, mountainbike- en wandelevenementen. Dat schept verplichtingen.

Toerisme is één van de belangrijkste pijlers van de hele gemeente en dat moet je koesteren. Ons inziens is het nog steeds wonderlijk en niet juist dat er geen duidelijk ambtelijke afdeling TOERISME in de gemeente Bergen is, die TOERISME hoog in het vaandel heeft en duidelijke zaken op dat gebied organiseert.

TOERISME is de grootste bindende factor van alle kernen !

Egmond aan Zee dient een eigentijdse, fraaie, verzorgde badplaats te zijn, die overeenkomt met de uitstraling die de gemeente Bergen nastreeft in alle kernen.

Het eigene van het dorp, met de vissershuisjes en het eigen dialect is van grote cultuurhistorische waarde, hetgeen we moeten bewaken, zodat we geen Scheveningen of Zandvoort worden, maar een uniek eigentijds vissersdorp blijven.

In dat kader verdient Egmond aan Zee een schitterend hoofdplein als toegang naar de zee en de winkelstraat, i.p.v. de rommelige uitstraling van de Werf die het nu heeft.

En dat moet niet half half, maar voluit, toekomstgericht en het dorp waardig. De gemeente kiest ook voor het opknappen van een straat: de Loudelsweg in Bergen en herinrichten in Bergen aan Zee voor miljoenen en in dat rijtje mag een volledige herinrichting van ons hoofdplein de Werf niet ontbreken.

Zodat Egmond aan Zee als unieke badplaats en Parel aan de Noordhollandse kust straalt voor de toekomst en een toeristische topper blijft van de eerste orde.

REGEREN IS VOORUITZIEN zoals ik al zei in het begin:

DUS U ALLEN, DIE NAMENS ONS, DE BESLUITEN MAG NEMEN:

ZEG VOLMONDIG JA TEGEN HET VOLLEDIGE PLAN!!

dick_brina_nijntje_onthulling-jpgsmall

                             5 jaar geleden in 2008 was Dick Bruna in Egmond aan Zee

Nijntje is jarig dinsdag 14 mei!

De Parel organiseert op dinsdag 14 mei 2013 een feestje op “De Werf”bij de Nijntjeboot.

Start 14.00 uur tot 15.00 uur; de scholen doen mee en komen naar “De Werf”. Maar alle kinderen uit
de Egmonden zijn meer dan welkom (woon  je buiten de Egmonden; mag je natuurlijk ook komen!).
Er is muziek, RTV 80 maakt een reportage, straattheater, op de foto in een Nijntje-beeld, balonnen,
snoep, drinken, cadeautje en presentatie van het Egmonds Record Book. Dit laatste is wat nieuws voor Egmond; iedereen, die een record in Egmond wil vestigen komt in dit boek. De Parel geeft de start voor
het ERB door de langste lint van kinderen met balonnen van Eymaplein tot de Werf; laten we met z’n allen deze 1e recordpoging laten slagen!

Daarvoor moeten de kinderen zich om 13.30 uur verzamelen op het Eymaplein; ga daar dus eerst heen!

Kinderen op de scholen maken tekeningen met NIJNTJE als onderwerp; deze worden opgehangen bij de
Nijntjeboot.

Presentaties van Dorp en duin: (plak de link in uw browser) deze filmpjes zijn gemaakt door Tom Stam uit Egmond aan Zee. Wie niet aanwezig kon zijn kan de presentatie in filmpje 2 bekijken!

1. Opening                               http://www.film-egmonden.nl/alle-albums/!/oa/6798163/

2.Artchitect en modellen        http://www.film-egmonden.nl/alle-albums/!/oa/6798191/

3. Sluiting                                 http://www.film-egmonden.nl/alle-albums/!/oa/6798192/

Informatieavond ‘Dorp en Duin’ in sporthal De Watertoren

De gemeente Bergen organiseert op dinsdag 9 april een informatieavond over de plannen voorsportvoorzieningen, wonen en natuur in Egmond aan Zee en Egmond aan den Hoef.

De avond begint om 19.30 uur in sporthal De Watertoren in Egmond aan Zee en duurt tot 21.30 uur.

Wethouder Alwin Hietbrink vertelt welke stappen de gemeente wil nemen om op 20 juni een raadsbesluit te kunnen nemen. Verder zal hij iets zeggen over de online raadpleging die in april wordt gehouden over de plannen. Landschapsarchitect Pepijn Godefroy laat verschillende varianten van de tekeningen zien en licht de tekeningen toe.
Natuurlijk is er ook tijd om vragen te stellen.

Varianten voor Sportlaan, Delverspad en Egmond aan den Hoef-Oost

Over de sporthal en mogelijke fusielocatie van de voetbalverenigingen is de laatste tijd veel gepraat en in de kranten te lezen geweest. Willen we een nieuwe sporthal? En waar moet die dan komen?Willen de voetbalclubs fuseren? En waar komen de voetbalvelden van die mogelijke nieuwe club? Op de Sportlaan, aan het Delverspad of in Egmond aan den Hoef-Oost?

Al die plannen voor de sport hebben ook gevolgen voor de natuur en wonen in en rond Egmond aan Zee en Egmond aan den Hoef. De gemeente wil daarom een plan maken voor het hele gebied van het Watertoren-terrein tot en met Egmond aan den Hoef-Oost. Dat plan noemen we ‘Dorp en Duin’.

Tijdens de informatieavond ‘Dorp en Duin’ op dinsdag 9 april willen we graag laten zien hoe de toekomst van de Sportlaan, het Delverspad en Egmond aan den Hoef-Oost eruit kan zien. We hebben een aantal varianten getekend om aan de inwoners te laten zien.

Online raadpleging ‘Dorp en Duin’ start woensdag 10 april

De gemeente wil alle partijen – inwoners, verenigingen, klankbordgroep, grondeigenarenwijkverenigingen, klankbordgroep, de Sportraad BES en de provincie Noord-Holland – betrekken bij de plannen.

Vanaf woensdag 10 april tot en met woensdag 1 mei kunnen inwoners van Egmond aan Zee en Egmond aan den Hoef hun mening geven over de verschillende varianten via de website

www.dorpenduin.nl

De raadpleging van de inwoners is geen referendum. We vragen de inwoners om hun mening en advies. De inbreng van inwoners is één van de bouwstenen van het raadsvoorstel. De inbreng van alle partijen zijn bouwstenen voor het raadsvoorstel.

Op 20 juni neemt de gemeenteraad een beslissing.

 

Ledenvergadering “De Parel”

Locatie Verenigingsgebouw Julianastraat 5
Agenda:

 1. Opening/Welkom door de voorzitter
 2. Notulen van de vorige vergadering van 26 maart 2012
 3. Jaarverslag secretaris
 4. Verslag penningmeester (de gecontroleerde cijfers over 2012)
 5. Verslag Kascommissie
 6. Benoeming nieuw lid Kascommissie*
 7. Begroting 2013
 8. Bestuursverkiezing **
 9. Mededelingen en Rondvraag ***
 10. Pauze
 11. Presentatie over grote projecten in Egmond aan Zee door wethouder Hietbrink
 12. Presentatie met film over de waterberging op het Pompplein door George Stockel, gemeente Bergen
 1. Sluiting

* De kascommissie voor 2012 bestaat uit de heren Jan Sander en Arnold Heijmans. De heer Sander heeft het twee keer gedaan, de heer Heijmans één keer. Voor 2013 moet naast de heer Heijmans een nieuw lid worden benoemd.

Gegadigden kunnen zich aanmelden bij de secretaris.

** Volgens rooster treden de bestuursleden Henny Weel en Kees Zwart. Zij zijn herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering bij de secretaris opgeven.

*** Om ons goed op uw vragen te kunnen voorbereiden, vragen wij u uw vragen van te voren, schriftelijk of via e-mail aan de secretaris toe te sturen. parelegmondaanzee@gmail.com
Kroonappels www.kroonappels.nl

Nieuwe sporthal of renovatie

De huidige sporthal De Watertoren in Egmond aan Zee is meer dan veertig jaar oud. Het college koos begin januari 2013 voor een nieuwe sporthal voor de Egmonden. Ook renovatie van de sporthal is nog een mogelijkheid.

Haalbaarheidsonderzoek naar drie locaties

De gemeente wil de mogelijkheden van drie fusielocaties voor de sportvoorzieningen onderzoeken, al dan niet in combinatie met een nieuwe sporthal. De volgende drie locaties komen in aanmerking als fusielocatie: Delverspad, Egmond aan den Hoef-Oost en Sportlaan in Egmond aan Zee. Doel van het haalbaarheidsonderzoek is om de gemeenteraad in staat te stellen te kunnen kiezen voor één van de locaties. Het streven is om de raad in juni te laten beslissen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Eric van Hout op telefoonnummer (072) 888 00 00 of een e-mail sturen naar info@bergen-nh.nl

In maart nieuwsbrief over voortgang portcomplex/sporthal/zwembad!

Nieuwsbrief sportcomplex egmonden januari
Nieuwsbrief sportcomplex egmonden maart

VOORAANKONDIGING

 

 

De algemene ledenvergadering van de Dorpsvereniging Egmond ‘parel’ aan Zee

wordt gehouden op

maandagavond 18 maart 2013, Inloop 19.30 uur en start 20.00 uur, in het Verenigingsgebouw, Julianastraat 5 te Egmond aan Zee

Naast de reguliere onderwerpen zal bijzondere aandacht worden besteed aan de grote projecten in Egmond aan Zee.

Het precieze programma wordt tijdig bekend gemaakt.

Nieuwsbrief december 2012(hier downloaden PDF)

 Bijeenkomst woensdag 31 oktober a.s.

De gemeente Bergen wil een draagvlakonderzoek uitvoeren naar Sociale Wijkteams in Egmond, Bergen en Schoorl.

Een sociaal wijkteam ondersteunt inwoners die problemen ervaren op het gebied van opvoeden, opgroeien, gezondheid, wonen, werk en inkomen. Zij zorgen er samen met de inwoners voor dat er een plan wordt opgesteld en wordt uitgevoed. Het sociaal wijkteam bekijkt wat u eventueel zelf op eigen kracht kan doen, regelt dat kleine zaken worden opgepakt en zetten eventueel de hulp van vrijwilligers in. Een sociaal wijkteam is er voor iedereen van 0 tot 100 jaar met een focus op kwetsbare huishoudens.

We willen onderzoeken of er draagvlak bestaat voor de samenwerking en opzet van deze sociale wijkteams. Daarbij is de vraag op welke manier deze teams het beste kunnen worden ingericht qua samenstelling en werkwijze. Deze verkenning doen we graag zoveel mogelijk met inbreng van u, onze maatschappelijke partners en inwoners uit de gemeente.

Meedenken:

De gemeente Bergen nodigt u uit om mee te denken over de mogelijkheden om een sociaal wijkteam op te zetten, en de haalbaarheid voor onze gemeente te bepalen.

Het onderzoek starten we met een wijkanalyse. Daarmee analyseren we de vraagstukken en problemen op het gebied van zorg en welzijn in de drie verschillende dorpskernen. Wij willen u daarom graag uitnodigen om met ons mee te denken en te bespreken wat er nodig is om die vragen en problemen in de dorpskernen op te pakken en op welke manier een sociaal wijkteam een antwoord zou kunnen bieden. Dit team zou qua samenstelling per dorpskern kunnen variëren, afhankelijk van de problematiek.

In de eerste bijeenkomst gaan we de volgende vragen bespreken:

– Wat speelt er in de verschillende kernen als het gaat om wonen, werk & inkomen, welzijn en sociale samenhang? @- Welke samenwerkingsverbanden bij organisaties zijn er al om deze knelpunten in de wijk aan te pakken?

– Wat ervaren inwoners van de kernen als knelpunten en wat zien de professionals als kenmerkende vraagstukken in de wijk die collectief moeten worden opgepakt?

Wij nodigen u graag uit om op 31 oktober 2012 van 9.30 tot 12.30 uur hierover met ons in gesprek te gaan. Meldt u dan aan voor 25 oktober a.s. en schrijf een korte email aan ondersteuningontwikkeling@bergen-nh.nl onder vermelding van uw naam, (organisatie, uw functie) en contactgegevens.

Wijkplan 2011-2015 hier in PDF downloaden

Ingeborg en Henk twee jaar bemiddelaar

‘Buurtbemiddeling geeft een beter leefklimaat’

BERGEN/EGMOND/SCHOORL – Twee jaar geleden is in de gemeente Bergen buurtbemiddeling opgezet. De gemeente en Woningcorporatie Kennemer Wonen financieren dit initiatief. Vrijwilligers van Stichting Welzijnsbevordering Kern8 voeren de bemiddeling uit. Henk en Ingeborg zijn vanaf het begin actief en vertellen over hun tijd als buurtbemiddelaar. Vanwege hun privacy is alleen de voornaam vermeld.

“Buurtbemiddeling is een voorziening dat een beter leefklimaat geeft. Dat het zinvol is, staat voor mij als een paal boven water”, aldus Henk. In de gemeente Bergen zijn in twee jaar tijd 68 zaken behandeld. Daarvan zijn er twee derde opgelost. Henk: “De bemiddeling gebeurt altijd met zijn tweeën, een man en een vrouw. Ik heb al een aantal keer samengewerkt met Ingeborg. Degene met wie je bemiddelt, is afhankelijk van zijn of haar woonplaats. Als je in Bergen woont, doe je daar ook geen zaken.” Henk en Ingeborg hebben allebei twaalf kwesties behandeld.

De bemiddelaars gaan op een objectieve wijze te werk. Zij luisteren eerst naar het verhaal van de partij die de klacht kenbaar maakte. Vervolgens gaan ze naar de partij waar de klacht over gaat. Objectief en onafhankelijk luisteren ze naar beide verhalen. Ingeborg: “Beide partijen gaan, onder begeleiding van ons, met elkaar in gesprek. We laten hen zelf de oplossing vinden. Dat ze beide de moeite nemen om met elkaar te spreken, is al een overwinning.”

Het komt ook voor dat degene waar de klacht over gaat de kwestie niet wil oplossen. Henk: “We proberen dan toch binnen te komen. Dit lukt meestal, als dat niet zo is dan laten we onze gegevens achter en nemen later contact op.”

Borrel
Kwesties met een lange historie zijn volgens beide bemiddelaars lastig op te lossen. Toch worden langdurige zaken nog weleens opgelost. Ingeborg: “Ik had een kwestie die tien jaar speelde. Verschillende instanties waren erbij betrokken geweest. Toen kwam dit project en was het conflict opgelost. Dit zal ik altijd onthouden.” Henk heeft een zaak met aparte afloop gekend. “Ik had een kwestie bemiddeld, waarbij beide partijen na afloop aan de borrel zaten”, zegt hij lachend. “Wij merken dat mensen helemaal geen conflict willen. Ze communiceren alleen niet altijd goed, waardoor deze evengoed ontstaat,” gaat hij verder. Volgens het tweetal is het informeren van de buren de beste manier om conflicten te voorkomen.

Moeilijk mee
De twee bemiddelaars sluiten kwesties geregeld met een goed gevoel af. Het komt ook voor dat een kwestie niet opgelost wordt. Henk: “Ik heb het dan even moeilijk. Soms zit er gewoon niet meer in. We kunnen dan niet meer doen dan mogelijk is.” De bemiddelaars bellen twee maanden nadat de zaak afgelopen is over de afloop hiervan.. Ingeborg: “Dus ook bij kwesties die niet opgelost zijn. Het is weleens gebeurt dat mensen zijn verhuisd of een andere oplossing hebben gevonden.”

Inwoners van de gemeente Bergen kunnen met zaken als geluidoverlast, erfscheiding, parkeerproblemen, vernielingen, overhangend groen of vuil bij de buurtbemiddelaar terecht. “Klachten als mishandeling, verslavingen, buitensporige agressie of conflicten binnen één familie doen wij niet,” aldus Ingeborg.

Buurtbemiddeling aanvragen kan via: Stichting Welzijnsbevordering Kern8, Monique Kleijnen 06-39839515 of buurtbemiddeling@kern8.nl. Voor meer info over Kern8: www.kern8.nl.

 

Buurtbemiddeling bestaat twee jaar

In iedere straat kunnen burenconflicten ontstaan. Ruzies over tuinen, geluid, blaffende honden, vuil of het parkeren van een auto. Buurtbemiddeling is er voor ruziënde buren en helpt de buren uit deze vervelende situatie te komen. Daarvoor worden vrijwillige bemiddelaars ingezet. Buurtbemiddeling is gratis voor alle inwoners van de gemeente Bergen.

Buurtbemiddeling zet zich in voor leefbaarheid en veiligheid. Inmiddels bestaat het twee jaar in de gemeente Bergen. De resultaten zijn naar tevredenheid, zo blijkt uit feedback van klanten. Ongeveer twee derde van de aanmeldingen worden opgelost! Landelijk gezien is dit een goed percentage. Buurtbemiddeling is in de loop van de tijd bekender geworden, bewoners melden zich steeds vaker rechtstreeks voor buurtbemiddeling aan. In overleg met de bewoner verwijzen ook de Gemeente, de politie, woningcorporatie Kennemer Wonen en andere instanties inwoners door. Er is een goede samenwerking met diverse organisaties.

De bemiddelaars zijn een groep vrijwilligers van Stichting Welzijnsbevordering Kern8. Zij zijn speciaal getraind om dit werk te kunnen doen. Daarnaast wordt hen een aantal maal per jaar extra verdiepingstrainingen aangeboden. De bemiddelaars zijn enthousiast, neutraal en zetten zich geheel belangeloos voor u in. Een bemiddeling is pas geslaagd wanneer beide buren tevreden zijn met de gemaakte afspraken!

De aard van de klachten over de afgelopen twee jaar in de gemeente Bergen is zeer divers geweest. In totaal zijn er 68 aanmeldingen behandeld. Vaak gaf een aanmelding meerdere klachten. Zo kwamen er 30 klachten over het gebruik van de tuin. Te denken aan bomenoverlast, erfscheiding, overhangend groen. Geluidsoverlast van personen en apparatuur was ook een veelgehoorde irritatie en werd 22 maal genoemd. Evenzo de groep meldingen van pestgedrag/schelden, 17 keer. Vernieling, bedreiging, dierenoverlast en rommel kwamen op de laatste plaats. De meeste klachten kwamen uit het dorp Bergen waar relatief de meeste mensen uit de gemeente Bergen wonen.

De Gemeente Bergen en woningcorporatie Kennemer Wonen financieren buurtbemiddeling. Stichting Welzijnsbevordering Kern8 voert buurtbemiddeling uit.

Wilt u gebruik maken van buurtbemiddeling? U kunt bellen met Stichting Welzijnsbevordering Kern8, Monique Kleijnen, 06-39839515 of mailen naar buurtbemiddeling@kern8.nl

DE BLAUWE VLAG IS OPGERICHT IN 1985

IN FRANKRIJK,  WAAR DE KUSTGEMEENTES BEOORDEELD WERDEN OP BASIS VOOR DE CRITERIA VOOR DE BESCHERMING VAN RIOOLWATERBEHANDELING EN ZWEMWATER KWALITEIT.

HET IS EEN INTERNATIONALE MILIEU-ONDERSCHEIDING, DIE JAARLIJKS WORDT TOEGEKEND AAN STRANDEN DIE AANGETOOND HEBBEN SCHOON EN VEILIG TE ZIJN.
HET DOEL IS: OM OVERHEDEN, ONDERNEMERS EN RECREANTEN BLIJVEND TE BETREKKEN BIJ DE ZORG VOOR SCHOON EN VEILIG WATER, MOOIE NATUUR EN EEN GEZOND MILIEU.

HET MOGEN VOEREN VAN DE BLAUWE VLAG IS EEN ERKENNING VOOR DE INSPANNINGEN DIE DE STRANDGEMEENTE OP DIT GEBIED HEEFT GELEVERD.

VOOR DE TOERIST IS DE BLAUWE VLAG HET HERKENNING- EN KWALITEITS-SYMBOOL VOOR GOEDE STRANDEN.

PARELTJE – juli 2012

Wetenswaardigheden ver.dorpsbelangen Egmond ‘Parel’ aan Zee

Het is weer hoog tijd voor allerlei weetjes van de Parel. Allereerst wat vrolijke zaken.

 1. DE BLAUWE VLAG

Op de visserijdag hebben we bij de opening het feit gevierd dat we de Blauwe

Vlag hebben gekregen in ons dorp met het certificaat schoon zeewater. Een belangrijke onderscheiding waarmee de perikelen betr. de overlast met de rioleringsbuis op het strand tot het verleden behoren en we aan onze toeristen kunnen laten zien dat ook Egmond aan Zee een schoon en veilig strand heeft.

Door kinderen werden er 100 blauwe en witte ballonnen de lucht in gelaten en werd er door voorzitter Henny Weel namens de Parel aan alle vrijwilligers van de Visserijdag een kleine attentie uitgereikt.

 1. BEACH VOLLYBAL OP 20 EN 21 JULI 2012

Op vrijdag 20 en 21 juli wordt er op het strand bij paviljoen de Schelp voor het tweede jaar een beachvolleybal toernooi georganiseerd door een landelijke organisatie. Het is fantastisch dat men Egmond aan Zee daarvoor heeft aangewezen en in andere badplaatsen is het al jarenlang een geweldig evenement. Vorig jaar was er slecht weer en nog weinig belangstelling. Laten we er dit jaar een geslaagde happening van maken met mooie sport, spannende wedstrijden en veel publiek. Als Parel zullen we ze enthousiast ontvangen bij de opening van het spektakel.

 1. DE KARAVAAN OP 25 – 26 – 27 – 28 – 29 JULI 2012

Het Noord-Hollands reizend theaterfestival viert dit jaar haar 20-jarig jubileum van Kust tot Kust en zal haar tenten opslaan in Egmond aan Zee van woensdag 25 tot zondag 29 juli en daar zijn we heel blij mee. Beleef avontuurlijk theater in het festivalhart met mini-acts voor jong en oud, kinderactiviteiten en late night spektakel op diverse plekken in ons dorp. Op het parkeerterrein bij Zuid is het festivalhart en daar zullen we op woensdag 25 juli de organisatoren van de Karavaan om 17.00 uur hartelijk welkom heten en proosten op een geslaagde happening met veel publiek.

Tot zover de ludieke zaken.

Op het serieuze vlak hebben we gebruik gemaakt van ons inspreekrecht tijdens de Algemene Raads Commissie op 5 juli in het sportcafé van de Watertoren, betr. de voorstellen van de gemeente over de sporthal, het zwembad en woningen. De tekst die voorzitter Henny Weel namens de Parel voorlas werd tot tweemaal toe ondersteund door een daverend applaus van het publiek uit de zaal, waarmee duidelijk werd dat de bevolking het hiermee volledig eens is.

Onderstaand volgt de volledige tekst.

INSPREKEN ALGEMENE RAADS COMMISSIE E.A.ZEE BETR. WONINGEN, SPORTHAL, ZWEMBAD 5 JULI 2012

Zoals in onze reactie op het persbericht van de gemeente vermeld heeft de bevolking van Egmond aan Zee verbijsterd gereageerd op de plannen van de gemeente Bergen voor het Watertorenterrein en het zwembad. Het betreft vooralsnog een “raadsVOORSTEL”. De vereniging dorpsbelangen Egmond ‘Parel’ aan Zee wordt geacht, in het kader van het wijkgericht werken, de mening te peilen van haar leden.

Inmiddels zijn we met ruim 600 leden de grootste van alle kernen. In andere kernen opereren nog veel dorpsdelen apart en het wordt hoog tijd dat de belofte wordt nagekomen om te komen tot de vorming van 8 kernen, zeker in het kader van de bezuinigingen waarmee we steeds om de oren worden geslagen. In alle 3 de Egmonden is het gelukt om een dorpsvereniging te hebben voor het HELE dorp en we werken zelfs regelmatig samen voor de gemeenschappelijke belangen van alle drie de kernen en daar zijn we trots op. De wijken uit de Bergense en Schoorlse kernen dienen zich ook te verenigen en niet iedere wijk voor zich laten opereren. Spreek dan ook nooit meer over lastige derpers, zoals in het verleden vaak gebeurde, want met de Parel hebben we met elkaar bewezen alle partijen in het dorp te kunnen verenigen en respect te hebben voor alle verschillende standpunten. Wij denken te weten wat voor de bevolking belangrijk is en de raadsleden en het college dienen dit ook te weten. Ze zijn ruimschoots in het verleden, en worden ook nu weer, geïnformeerd door alle belanghebbende partijen in het dorp. Bovendien wonen 2 van de 4 wethouders in EaZ evenals enkele raadsleden, dus zij kennen de wensen en de noodzakelijkheid van voorzieningen in ons dorp.

Een SPORTHAL ( en geen sportZAAL) is een absolute voorwaarde voor ons dorp met grote nationale en internationale evenementen zoals de halve marathon, de mountainbikeraces, de wandelmarathon, allen in januari, waarbij 20.000 bezoekers normaal zijn en de SPORTHAL een grote rol speelt. Tevens voor alle plaatselijke sportverenigingen en andere evenementen die er plaats vinden. De jeugd heeft de toekomst maar wordt als er niet in het eigen dorp gesport kan worden, het dorp uitgejaagd. De sportraad zelf zal ons hierover vanavond verder infomeren.

Betreffende het “commerciële”zwembad moet duidelijk worden gemaakt hoe vaak en wanneer bewoners, toeristen, scholieren en bijv. een seniorenzwemclub hiervan gebruik kunnen maken en voor welke tarieven. Andere sprekers hebben veel zaken onderzocht en zullen dit toelichten.

De woningbouwbestemming dient overeenkomstig de behoeften te zijn en te passen in het totaalplan. EaZ moet niet verder uitgehold worden. Zorg gewoon goed voor EaZ dat als vierde badplaats van Nederland een toeristische topper is en voor het toerisme van onze gemeente van groot belang. Slechtweer voorzieningen zijn immers onontbeerlijk met ons Hollandse klimaat. Kom niet met het verhaal dat er de laatste jaren veel is gebeurd in ons dorp, zoals de herinrichting van de Voorstraat en het Eymaplein, het oplossen van de wateroverlast en in 2013 het hernieuwen van de Werf: het terrein rondom de hoofdstrandopgang en het KNRM gebouw en de Pinck. Dat is ook zo en daar zijn we blij mee. Het waren planologisch broodnodige plannen ter verbetering van de infrastructuur en wegwerken van achterstallig onderhoud. Dat dat nu eindelijk werd aangepakt is een logische bestuurlijke ontwikkeling.

Maar waar wij nu voor pleiten en ons hard voor maken zijn plannen die betrekking hebben op het WELZIJN van de bewoners en toeristen. Een onontbeerlijk en noodzakelijk aspect in het leven van de burgers van je eigen gemeente, dat derhalve hoog in het vaandel van de bestuurders hoort te staan.

Het is duidelijk dat de bewoners van EaZ de vinger aan de pols moeten houden bij deze belangrijke beslissingen. Uit het aantal sprekers is op te maken hoe er wordt gedacht over de voorstellen. Dat door een communicatiefout van de gemeente wij pas na 12 juni geïnformeerd werden, dus na de evt. de behandeling in de Algemene Raadscommissie is een stommiteit. Zorg dat de bewoners altijd minstens 2 weken van te voren worden geïnformeerd zodat de agenda’s op tijd kunnen worden afgestemd en de bevolking adequaat kan reageren. Gelukkig is de fout hersteld en is deze avond gepland en hoort u wat er leeft in EaZ. Samenwerken en het beste willen voor ons mooie dorp is voor alle betrokkenen van de Parel, die uit allemaal vrijwilligers bestaat, het motto voor alle plannen. Tegen de leden van de raad, burgemeester en wethouders willen wij namens het bestuur van dorpsvereniging Egmond ‘Parel’ aan Zee zeggen:

Laat openheid, betrokkenheid en wijsheid, waarbij u profiteert van alle kennis die u hier vanavond wordt aangereikt, uw motto zijn de komende jaren, bij het realiseren van plannen waarbij het WELZIJN van bewoners en toeristen voorop staat!


Sportaccommodatie Egmonden!
Ter voorbereiding van de inhoudelijke discussie over dit onderwerp in de Algemene raadscommissie van september, is een bijeenkomst georganiseerd op 5 juli 2012 in het sportcafé in de sporthal de Watertoren te Egmond aan Zee. Tijdens deze avond wordt een toelichting gegeven op de plannen voor het Watertorenterrein en het onderzoek naar de haalbaarheid van een natte en droge voorziening in Egmond aan Zee. Deze bijeenkomst is bedoeld voor commissie- en raadsleden alsmede voor belanghebbenden en belangstellenden. De avond is openbaar en begint om 19.45 uur. De agenda van de bijeenkomst staat op

www.raadbergen-nh.nlHier zijn ook relevante stukken te vinden zoals het raadsvoorstel en -besluit.

Link:

http://www.bergen-nh.nl/nieuwsbericht/sportzaal_en_commercieel_zwembad_en_woningen_in_egmond_aan_zee

REACTIE PERSBERICHT BETR. WATERTORENTERREIN EGMOND AAN ZEE

Met verbijstering heeft de bevolking van Egmond aaa Zee kennis genomen van het persbericht van de gemeente Bergen betreffende de plannen voor het Watertorenterrein en het zwembad. Het betreft vooralsnog een “raadsVOORSTEL”. De vereniging dorpsbelangen Egmond ‘Parel’ aan Zee wordt geacht, in het kader van het wijkgericht werken, de mening te peilen van haar leden. Wij denken te weten wat voor de bevolking belangrijk is en de raadsleden en het college dienen dit ook te weten. Ze zijn ruimschoots in het verleden, tot op heden, geïnformeerd door alle belanghebbende partijen in het dorp. Bovendien wonen 2 van de 4 wethouders in EaZ evenals enkele raadsleden, dus zij kennen de wensen en de noodzakelijkheid van voorzieningen in ons dorp.

Een SPORTHAL ( en geen sportZAAL) is een absolute voorwaarde voor ons dorp met grote nationale en internationale evenementen zoals de halve marathon, de mountainbikeraces, de wandelmarathon, allen in januari, waarbij 20.000 bezoekers normaal zijn en de SPORTHAL een grote rol speelt. Tevens voor alle plaatselijke sportverenigingen en andere evenementen die er plaats vinden. De jeugd heeft de toekomst maar wordt als er niet in het eigen dorp gesport kan worden, het dorp uitgejaagd.

Betreffende het “commerciële”zwembad moet duidelijk worden gemaakt hoe vaak en wanneer bewoners, toeristen, scholieren en bijv. een seniorenzwemclub hiervan gebruik kunnen maken en voor welke tarieven. Door Groen Links is de absolute wenselijkheid van een sport- en zwemvoorziening in EaZ weergegeven in een rapport en overhandigd aan de wethouder sportzaken.

De woningbouwbestemming dient overeenkomstig de behoeften te zijn en te passen in het totaalplan. EaZ moet niet verder uitgehold worden en zonder deze voorzieningen het stiefkind van de gemeente Bergen worden. Na de brand werd de Blinkerd weer herbouwd en was Schoorl gelukkig. Elkshove is er nog steeds (en voor een nieuw gemeentehuis geen geld) en Nieuw Kranenburg wordt binnenkort geopend waarmee het dorp Bergen blij is. Zorg dus ook goed voor EaZ dat als vierde badplaats van Nederland een toeristische topper is en voor het toerisme van onze gemeente van groot belang. Slechtweer voorzieningen zijn immers onontbeerlijk met ons Hollandse klimaat.

Natuurlijk zal de gemeente aanvoeren dat er de laatste jaren veel is gebeurd in ons dorp, zoals de herinrichting van de Voorstraat en het Eymaplein, het oplossen van de wateroverlast en in 2013 het hernieuwen van de Werf: het terrein rondom de hoofdstrandopgang en het KNRM gebouw en de Pinck. Dat is ook zo en daar zijn we blij mee. Het waren planologisch broodnodige plannen ter verbetering van de infrastructuur en wegwerken van achterstallig onderhoud. Dat dat nu eindelijk werd aangepakt is een logische bestuurlijke ontwikkeling.

Maar waar wij nu voor pleiten en ons hard voor maken zijn plannen die betrekking hebben op het WELZIJN van de bewoners en toeristen. Een onontbeerlijk en noodzakelijk aspect in het leven van de burgers van je eigen gemeente, dat derhalve hoog in het vaandel van de bestuurders hoort te staan.

Het is duidelijk dat de bewoners van EaZ de vinger aan de pols moeten houden bij deze belangrijke beslissingen. Op de website van de ‘Parel’ (www.egmondparelaanzee.nl) en de gemeente Bergen (www.bergen-nh.nl) staan alle VOORSTELLEN vermeld. Op 5 juli a.s. of 11 september vindt de behandeling plaats in de Algemene Raadscommissie. (kijkt u even op de website van de gemeente Bergen!!)

Laat uw stem horen en beslis mee over de toekomst van onze mooie dorp.

Namens het bestuur van dorpsvereniging Egmond ‘Parel’ aan Zee – 4 juni 2012

stukken voor vergadering hier downloaden:

Belangstelling glasvezelnetwerk (supersnel internet) ter informatie!!!

wijkplan 2011-2015

notulen ledenvergadering 2011

Jaarverslag secretaris 2011

wijkovereenkomst
overige projecten 2011wensenlijstje

Begroting en resultaten financieel 2011/2012

Vereniging Dorpsbelangen

Egmond, ‘parel’ aan Zee
e-mail :  parelegmondaanzee@gmail.com

Raborek : 146924193

U I T N O D I G I N G

 

Voor het bijwonen van onze ledenvergadering op maandag 26 maart 2012

Aanvang 19.45 uur, Zaal open 19.30 uur

Locatie Verenigingsgebouw Julianastraat 5

Agenda:

 1. Opening/Welkom door de voorzitter
 2. Notulen van de vorige vergadering van 14 februari 2011
 3. Jaarverslag secretaris
 4. Verslag penningmeester (de gecontroleerde cijfers over 2011)
 5. Verslag Kascommissie
 6. Begroting 2012
 7. Bestuursverkiezing *
 8. Concept contract met de gemeente over de in de komende jaren te realiseren projecten uit het uitvoeringsplan 2011 – 2015 en overige gewenste projecten **
 9. Mededelingen en Rondvraag ***
 10. Pauze
 11. Presentatie over het Egmonds dialect met muzikale omlijsting door Keetje & Co ****
 1. Sluiting

* Volgens rooster treden de bestuursleden Frans Tiebout en Agnes Freyée af. Zij zijn herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering bij de secretaris opgeven.

** Het uitvoeringsplan 2011 – 2015 van ons wijkplan is in 2011 opgesteld, waarbij via de pers en de nieuwsbrief om reacties is gevraagd. De verkregen reacties zijn verwerkt en hebben tot het definitieve plan geleid , dat u kunt vinden op onze Web-site. Voor een deel van de projecten is een contract met de gemeente voorbereid. De overige projecten vindt u op een tweede overzicht. De vergadering wordt gevraagd hiermee in te stemmen. Vervolgens zal het contract door de gemeente worden vastgesteld en in de begroting(en) opgenomen.

*** Om ons goed op uw vragen te kunnen voorbereiden, vragen wij u uw vragen van te voren, schriftelijk of via e-mail aan de secretaris toe te sturen.

**** De presentatie wordt verzorgd door Kees Zwart.

De Egmondse muziekgroep Keetje & Co zorgt ter afwisseling voor een vrolijke noot met eigen Egmondse liedjes op Ierse muziek. De meeste in Derper dialect zoals: Rôodkappie, ik ben ’n Derper met ’n ónkie, de Wollef en de zêve gâatjes, de pletwals van Jacob Epifo, Lest kwam ik thois en Wirregende geloide.

 


Surf naar het laatste Dorpsnieuws
www.egmondonline.nl

Click hieronder voor ondernemend egmond aan zee

Buurtbemiddeling

Click op buurtbemiddeling en u leest alle informatie over een workshop.

Ledenvergadering

U I T N O D I G I N G
Voor het bijwonen van onze ledenvergadering op maandag 18 maart 2013
Aanvang 20.00 uur, Zaal open 19.30 uur

Initiatief in uw buurt of straat! Kijk op www.kroonappels.nl voor subsidie!
Een ander in verband met de kroning van Willem Alexander als onze Koning.
Kom in actie meteen leuk plan en meldt het aan!