Wij zijn geen politieke groepering. Wij zijn er voor iedereen in ons dorp en het lidmaatschap staat open voor alle personen van 18 jaar en ouder die in Egmond aan Zee wonen.

Ook bedrijven en instellingen, die in ons dorp zijn gevestigd, kunnen lid worden.
Politieke partijen zijn uitgesloten van het lidmaatschap.

Waar u ook woont; iedereen kan sympathisant worden van de vereniging en aan alle activiteiten deelnemen.
Een sympathisant heeft alleen geen stemrecht.

De Vereniging Dorpsbelangen Egmond, ‘parel‘ aan Zee is tijdens een vergadering op 1 september 2004 opgericht. Statuten zijn door de vergadering goedgekeurd en notarieel vastgelegd.
parelegmondaanzee@gmail.com